Střední průmyslová škola Zlín - Informační centrum
 
Informační centrum
Přihlásit
Uživatel:

Heslo:


Hlavní nabídka
Zkola
Počítadlo
Vítejte

avatar
Jste již:

4  557  542

návštěvník, který si prohlíží naše stránky.

Hodiny  
zpět Domů |

Informační centrum

uk

Toulavé listy


Práce našich studentů v hodinách anglického jazykaInformační centrum SPŠ Zlín

 

 

Informační centrum je školním zařízením integrovaným do výchovně-vzdělávacího programu SPŠ Zlín. Knihovna je provozně i architektonicky  řešena  jako víceúčelové pracoviště, obsluhované odbornými pracovnicemi s knihovnickým vzděláním a praxí.

 

Pro činnosti týkající se evidence, katalogizace a sledování výpůjček je instalován univerzální informační systém Clavius.  Využívaná technologie čárového kódu  slouží k evidenci výpůjček.

 

Knihovna plní i funkci odborné učebny. Využívá  se v hodinách českého jazyka, literatury,  cizojazyčné konverzace, k poslechu a sledování různých typů audiovizuálních médií, k výuce prostřednictvím  Internetu.

Součástí knihovny je čítárna s kapacitou 24 studijních míst, která umožňuje mimoškolní přípravu žáků. 

 

Kultivované příjemné prostředí knihovny poskytuje zázemí  kulturní, sociální i  relaxační.  Je vyhledávaným místem  pro vzájemnou  komunikaci  studentů, pro společné sledování sportovních přenosů, promítání.
Copyright © 2006 by SPŠ  Zlín |  Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2003 The XOOPS Project